Zdrowie i choroba w ujęciu psychologicznym

CO SPRZYJA ZDROWIU I WITALNOŚCI ?

Z dziennika Naturopaty... "Zdrowie i choroba w ujęciu psychologicznym".

CO SPRZYJA ZDROWIU?
zdrowie elementy 
 

Wewnętrzne poczucie kontroli – czyli przekonanie człowieka, że życiem i ważnymi zdarzeniami steruje on sam, a to co przydarza mu się w życiu zależy od własnego wysiłku i pracy. W aspekcie zdrowia osoba o wewnętrznym poczuciu kontroli wierzy, że ma osobisty wpływ na przebieg i następstwa choroby; a jej aktywność może zmieniać stan jego zdrowia.
 
 
Zdrowy styl życia:
• regularne spożywanie śniadań
• 7-8 godzin snu na dobę
• utrzymywanie prawidłowej masy ciała
• powstrzymywanie się od palenia papierosów i picia alkoholu
• regularne ćwiczenia fizyczne
 

Poczucie koherencji

To ogólne nastawienie orientacyjne, wyrażające trwałe i dynamiczne przekonanie o przewidywalności i racjonalności świata i swego położenia życiowego.
Składniki poczucia koherencji to:
• poczucie zrozumiałości – informacje napływające do człowieka postrzegane są
przez niego jako spójne, zrozumiałe, uporządkowane, co daje poczucie, że wydarzenia można zrozumieć i przewidzieć.
• poczucie zaradności – sterowalności – przekonanie człowieka, że ma dostęp do środków zaradczych, w związku z czym powstaje pewność, że może poradzić sobie
z trudnościami i nie jest narażony na poczucie bycia ofiarą.
• poczucie sensu – przekonanie, że życie ma sens, a jego wymagania są warte wysiłku i zaangażowania.
Poczucie koherencji bardzo silnie wpływa na zdrowie, efektywność radzenia sobie z chorobą, a także na pierwotną ocenę stresorów. Jeśli poczucie koherencji jest silnie rozwinięte – mobilizuje człowieka do podejmowania aktywności; w tym aktywności na rzecz utrzymania lub powrotu do zdrowia.

Odporność psychiczna - zdolność do realizowania zamierzonych planów przy utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej, również w obliczu presji oraz trudności.

Zainteresowanie własnym zdrowiem i zachowania zdrowotne – aktywności celowo ukierunkowane na zdrowie; istotne jest tu przekonanie o znaczeniu zachowania człowieka dla jego zdrowia.
 
Więcej dowiesz się na Kursie NATUROPATY, na którego serdecznie zapraszamy.
 

Powiązane wpisy

Mieć w domu miedź

Mieć w domu miedź

CELESTYN - kamień optymistów.

CELESTYN - kamień optymistów.