NASIONOTERAPIA - ale jak to działa?

NASIONOTERAPIA - ale jak to działa?

Nasiona obdarowane są ogromnym zapasem energii życiowej, która niezbędna jest dla rozwoju nowej rośliny. Podczas leczenia biologiczne pola nasion zaczynają oddziaływać z obszarami odpowiadającymi chorym narządom i poszczególnym częściom ciała, ładując ich potencjał energetyczny.

Nasiona podczas tego procesu
mogą zmieniać swoją formę, strukturę, kolor. Mogą pękać, czernieć, stawać się miękkie i kruche oraz zmniejszać lub zwiększać swoją objętość. Te zmiany świadczą o aktywnym oddziaływaniu nasion z punktami odpowiadającymi.W nasionoterapii, nasiona wykorzystywane są do aplikacji na obszary, które odpowiadają chorym narządom i częściom ciała. W tym celu należy zbadać pałeczką
diagnostyczną cały obszar odpowiadający miejscu wystąpienia choroby. Bolesny punkt staje się punktem oddziaływania. Najbardziej bolące punkty nazywane są „kuleczkami odpowiadającymi”. By znaleźć taki punkt należy je kolejno uciskać z jednakową siłą. Gdy pałeczka diagnostyczna znajduje „kuleczkę odpowiadającą”, pacjent reaguje mimowolnie, emocjonalnie lub ruchowo. W takim punkcie należy umieścić nasiona. Prawidłowo umieszczone nasionko spowoduje, że przy ucisku tego punktu pacjent będzie odczuwał ból. Należy umieścić na kawałku papierowego plastra nasiona, a następnie przymocować je u pacjenta, np. poprzez nałożenie dodatkowych kilku pasków plastra. Rozmieszczenie nasion na plastrze może być różne w zależności od obszaru, na którym je umieszczamy. Ważne jest, by plaster z nasionami pokrywał cały obszar odpowiadający chorej części ciała. Nasiona pozostawia się w punkcie odpowiadającym na kilka godzin lub całą dobę. Następnie wymienia się je na nowe. W leczeniu dzieci często nasiona zostawia się na całą noc.

W nasionoterapii podstawowym sposobem leczenia jest stosowanie nasion bezpośrednio w punktach odpowiadających. Jednak, by uzyskać silniejszy efekt
można zastosować leczenie:
• w dwóch punktach,
• w trzech punktach,
• leczenie pięciostopniowe,
• leczenie poprzez punkty energetyczne
• leczenie ukierunkowane.

Leczenie w dwóch punktach

W chorobie, która występuje w rozległych obszarach można stymulować tylko dwa wybrane punkty. Gdy obszar choroby ma kształt podłużny (kręgosłup, kończyna) do leczenia wykorzystywany jest punkt początkowy i punkt końcowy. Gdy oddziaływuje na obszar wewnętrzny, należy wybrać punkty odpowiadające górnej i dolnej lub lewej i prawej granicy danego narządu.Prawda, że interesujące ? Więcej o nasionoterapii możesz dowiedzieć się na kursie Zielarz-Fitoterapeuta lub na kursie Naturopaty.

Powiązane wpisy

Mieć w domu miedź

Mieć w domu miedź

CELESTYN - kamień optymistów.

CELESTYN - kamień optymistów.