Różnice pomiędzy medycyną chińską a medycyną zachodnią

Różnice pomiędzy medycyną chińską a medycyną zachodnią

Medycyna chińska to wciąż bardzo żywy system leczenia oparty przede wszystkich na prawach natury. Medycyna chińska fascynuje, zachwyca, wzbudza podziw i zainteresowanie na całym świecie od kilku tysięcy lat. Dlaczego zatem wciąż tak mało o niej wiemy w naszym kręgu kulturowym? Czy medycyna chińska naprawdę aż tak bardzo różni się od medycyny zachodniej?

 

Zadania medycyny

Medycyna, bez względu na to, czy jest to system leczenia zachodni czy wschodni, ma jedno podstawowe zadanie: leczenie. Wydawałoby się zatem, że różnice pomiędzy medycyną chińską a zachodnią powinny być niewielkie - w końcu cel jest ten sam. Tymczasem, porównując te oba systemy, dostrzeżemy, że różnice wypływają z innego postrzegania człowieka i jego natury. Dużą barierą pomiędzy tymi dwoma medycynami są używane produkty lecznicze; w medycynie chińskiej stosuje się głównie naturalne produkty i zioła, co dla zachodniej europy jest dziś nie do przyjęcia w całości.
 

Standardy kontra indywidualizm

Medycyna zachodnia ustaliła pewne standardy leczenia. Pacjenci są grupowani według schorzeń, które posiadają i podawane są im takie same leki. W medycynie chińskiej podejście jest zupełnie inne - każdy pacjent postrzegany jest w sposób indywidualny. Takie same symptomy choroby u różnych pacjentów nie muszą oznaczać takich samych przyczyn. Lekarz posługujący się medycyną chińską leczy każdego pacjenta inaczej.
 
Wywiad - pierwsza kwestia, która różni
W medycynie konwencjonalnej wywiad lekarski przebiega w określony sposób. Lekarz pyta o ból i jego nasilenie, o choroby przebyte w przeszłości lub choroby bliskich krewnych. W medycynie chińskiej lekarz w stu procentach skupia się na pacjencie. Wstępnie ocenia on stan chorego już na podstawie jego wyglądu, podczas rozmowy. Zwraca uwagę na skórę, na oczy, ocenia temperament. Bada tęczówkę oka, puls, a także język oraz uszy.
Jak widać, różnić jest sporo - choć te wymienione są jedynie niektórymi. Warto jednak pamiętać, że lekarze zajmujący się medycyną chińską to nie znachorzy, ale ludzie o wysokich kwalifikacjach. Studiują oni i uczą się na różnych akademiach medycznych w swoich krajach. Nie rezygnują jednak z medycyny naturalnej widząc, jak duże przynosi ona efekty.
Medycyna chińska jest nie tylko interesująca, ale również bardzo skuteczna. Dzięki organizowanym  przez Akademia Soul-wellness.pl kursom oraz szkoleniom można zdobyć zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę z zakresu systemu leczenia, który znany jest od tysięcy lat. Odpowiednio przeprowadzone kursy zapewniają wiedze na temat leczenia ziołami, akupunkturą oraz dietą i ćwiczeniami. Niektórzy mogą zapytać, dlaczego zatem, jeśli ten sposób leczenia jest tak skuteczny, dlatego nie stosuje się go u nas powszechnie? To prawda, że medycyna chińska jest skuteczna - inaczej nie przetrwała by tylu tysięcy lat i nie cieszyłaby się tak dużym zainteresowaniem na całym świecie. Jest jednak nieopłacalna, zwłaszcza dla dużych koncernów farmaceutycznych.
 

Powiązane wpisy

Mieć w domu miedź

Mieć w domu miedź

CELESTYN - kamień optymistów.

CELESTYN - kamień optymistów.