Katarzyna Sawczuk

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy w WTZ - pracownia krawiecka oraz nauczyciel w szkole medycznej.

Od 19 lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu, w wolnym czasie interesuje się fotografią.