MAGDALENA TATAR

MAGDALENA TATAR


fota_-_Kopia.jpg"Nazywam się Magdalena Tatar, jestem z zawodu ekonomistką. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, przez 17 lat pracowałam w zawodzie ekonomisty, w jednym z dużych banków, ale przyszedł czas na zmiany... Czas, by pójść swoją nową i niezależną drogą, by realizować marzenia... Czas odejścia z pracy zbiegł się z odkryciem w sobie cennego daru bioenergoterapii. Moje zdolności w tym kierunku odziedziczyłam po Ojcu i Prababce. 

     

W 2019 r. ukończyłam 2,5 letnie Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Studium zakończyło się obroną pracy dyplomowej pt. "Bioenergoterapia jako droga do energetycznego uzdrowienia ciała i duszy człowieka"   Praca dyplomowa zamyka pewien etap mojego życia, przede wszystkim zamyka czas, w którym zdobyłam bardzo cenną wiedzę w zakresie szeroko pojętej naturoterapii, ziołolecznictwa, radiestezji, bioenergoterapii, refleksologii i medycyny chińskiej.  Praca też pokazuje moją własną drogę rozwoju oraz to, że w każdej chwili można zmienić swoje życie, jeśli się tylko tego bardzo chce...

       

W 2019 r. zdałam również przed Państwową Komisją Egzaminacyjną egzamin praktyczny i uzyskałam tytuł czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuty. Tytuł ten uprawnia mnie do wykonywania zabiegów bioenergoterapeutycznych. Wspomagam energetycznie osoby chore, w nierównowadze emocjonalnej, a także po wypadkach samochodowych, różnego rodzaju urazach. Działam stacjonarnie, jak i na odległość, gdyż praca z energią nie ma czasu ani przestrzeni. Pracuję również ze zwierzętami, co jest dla mnie bardzo cennym  doświadczeniem. 

W czerwcu 2020 r. ukończyłam roczne podyplomowe studia na kierunku Psychobiologia zdrowia. Podczas studiów zgłębiłam bardzo szeroką wiedzę w zakresie Totalnej biologii - ujmującej choroby człowieka z punktu widzenia psychologii i biologii. Totalna biologia zakłada, że każda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją i przesuwa wówczas nierozwiązany problem do podświadomości. Dopiero uświadomienie sobie głęboko ukrytych emocji i opartych na nich przekonań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia. Studia dały mi tytuł certyfikowanego  konsultanta Psychobiologii Zdrowia, który uprawnia mnie do prowadzenia sesji 
z pacjentem w zakresie Totalnej Biologii.  Sesje prowadzę indywidualnie, również online.

W swojej pracy łączę typowe narzędzia bioenergoterapeutyczne - odbieram energię za pomocą kolorów- z intuicją - wyczuwam nastroje i blokady mentalne i psychiczne. Pracując z pacjentem łączę również elementy bioenergoterapii i Totalnej biologii, by terapia była skuteczniejsza".

Link do strony Pani Magdaleny http://www.bioterapeutka.pl