TERAPEUTA KONOPNY - kod zawodu 323090

Specjalizacja
terapeuta-konopny-kurs-2024
  2024-05-08 - 2026-05-08

Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu

PRAKTYK TERAPII KOMPLEMENTARNYCH
kod zawodu 323090,
specjalizacja: TERAPEUTA KONOPNY,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r., Dz. U.2014, poz. 1145, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Kurs Terapeuta Konopny to zaawansowane szkolenie edukacyjne, oferujące kompleksowe przygotowanie do wykorzystania konopi w praktyce terapeutycznej. Uczestnicy kursu zdobędą głęboką wiedzę o różnorodnych aspektach terapii konopnej, począwszy od botaniki i uprawy roślin, przez szczegółową analizę składników aktywnych, aż po techniki ekstrakcji i ocenę produktów konopnych. Kurs kładzie szczególny nacisk na naukowe podstawy zastosowania konopi w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń, w tym chorób neurodegeneracyjnych, przewlekłego bólu, stanów lękowych, zaburzeń snu, oraz w onkologii.

Program oferuje również wnikliwe spojrzenie na prawne aspekty stosowania konopi w terapii, bezpieczeństwo ich użycia, a także praktyczne podejście do zarządzania terapią konopną i doradztwa dla pacjentów. Kurs jest zaprojektowany, aby wyposażyć uczestników w narzędzia niezbędne do prowadzenia informowanej i odpowiedzialnej praktyki, z naciskiem na etyczne i skuteczne wykorzystanie konopi jako środka wspierającego zdrowie i dobrostan.

Kurs terapeuty konopnego skierowany jest do:

 • przedstawicieli opieki medycznej: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów
 • osób zajmujących się zdrowiem w sektorze konopnym,
 • studentów kierunków medycznych
 • naturoterapeutów, zielarzy
 • osób zainteresowanych naturalnym przywracaniem zdrowia

Kurs stanowi fundament wiedzy dla tych, którzy chcą aktywnie korzystać z potencjału terapeutycznego konopi, integrując wiedzę o konopiach z aktualnie obowiązującymi w medycynie standardami i praktykami, zapewniając najlepsze wsparcie dla swoich pacjentów. Rzetelna wiedza potwierdzona licznymi rekomendacjami!

Terapeuta konopny – zakres tematyczny kursu

Moduł 1: Podstawy terapii konopnej:

 • Systematyka i nazewnictwo,
 • Anatomia i morfologia,
 • Właściwości konopi,
 • Układ endokannabinoidowy,
 • Wskazania do stosowania terapii konopnej,
 • Konopie jako surowiec farmaceutyczny,
 • Dawkowanie w zależności od drogi podania,
 • Bezpieczeństwo stosowania,
 • Aktualne przepisy prawne dotyczące użytkowania konopi w Polsce.

Moduł 2: Składniki aktywne konopi i ich działanie:

 • Zastosowanie wybranych surowców Cannabis L.,
 • Szczegółowa analiza kannabinoidów: THC, CBD, CBN, CBG i ich specyficzne działanie,
 • Mechanizmy działania składników kannabinoidowych i niekannabinoidowych,
 • Rola terpenów i flawonoidów w działaniu entourage,
 • Układ endokannabinoidowy,
 • Metody podania konopi,
 • Bezpieczeństwo stosowania konopi.

Moduł 3: Kannabinoidy w leczeniu bólu:

 • Definicja i rodzaje bólu,
 • Reakcja poszczególnych układów na bodziec nocyceptywny,
 • Czynniki obniżające oraz podwyższające próg bólu,
 • Drabina analgetyczna według WHO,
 • Stosowanie CBD i THC w leczeniu bólu,
 • Działania niepożądane konwencjonalnych terapii,
 • Działania niepożądane terapii konopnej,
 • Aktualne badania dotyczące kannabinoidów w leczeniu bólu,

Moduł 4: Konopie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych:

 • Konopie w terapii choroby Alzheimera, Parkinsona i stwardnienia rozsianego,
 • Wpływ konopi na neuroplastyczność i ochronę neuronów,
 • Dawkowanie i formy podania.

Moduł 5: Konopie w onkologii:

 1. Część pierwsza - Fitokannabinoidy w onkologii i opiece paliatywnej.

  • Rys historyczny - porównanie na osi czasu medycyny konopnej/onkologii/medycyny paliatywnej/ odkryć naukowych dotyczących marihuany.
  • Powstanie CBM - Cannabis Based Medicine - Medycyna Oparta Na Konopiach.
  • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania CBM w onkologii i medycynie paliatywnej
  • Cele terapii Konopnej w onkologii i medycynie paliatywnej
  • Objawy niekorzystne i środki ostrożności przy stosowaniu CBM w onkologii i opiece paliatywnej.
  • Ogólne uwagi o farmakologii fitokannabinoidów i ew. interakcjami z innymi lekami.
  • Ogólne Wskazówki terapeutyczne i możliwe drogi aplikacji.
  • Czy niektóre z psychoaktywnych efektów działania Marihuany mogą być wykorzystane w onkologii i opiece paliatywnej?!
  • CBM jako specyficzny rodzaj psychoterapii i terapii zajęciowej w medycynie paliatywnej/onkologii.
  • Kilka krótkich uwag o doświadczeniach własnych.
 2. Część druga - Wspomaganie leczenia chorób nowotworowych przez CBM w onkologii.

  • CBM w poprawie jakości życia pacjentów nowotworowych.
  • Potencjalne działanie przeciwnowotworowe fitokannabinoidów
  • CBM a terapie przeciwnowotworowe stosowane w onkologii.
  • Dodatek specjalny.
  • Krótkie omówienie stosowania oleju RSO - „Łzy Feniksa” w autoterapii przez pacjentów onkologicznych.

Moduł 6: Konopie w psychiatrii i psychologii:

 • CBD, CBG i THC w terapii zaburzeń lękowych, depresji i PTSD,
 • Potencjalne ryzyka psychiczne związane ze stosowaniem THC,
 • Przegląd badań i zalecenia praktyczne.

Moduł 7: Konopie w terapii zaburzeń snu:

 • Mechanizmy działania konopi na cykle snu,
 • Zastosowanie konopi w leczeniu bezsenności i innych zaburzeń snu,
 • Dawkowanie i metody podania.

Moduł 8: Konopie i choroby autoimmunologiczne:

 • Rola konopi w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej,
 • Zastosowanie w leczeniu stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i innych chorób autoimmunologicznych,
 • Przegląd badań i praktyczne zastosowania.

Moduł 9: Doradztwo w terapii konopnej:

 • Kwalifikacja do terapii konopnej,
 • Wywiad medyczny,
 • Czynniki efektywności terapii,
 • Komfort pacjenta podczas konsultacji,
 • Doradztwo konopne w zaburzeniach psychofizycznych,
 • Typologia pacjenta,
 • Konsultacja konopna w ujęciu telemedycyny,
 • Higiena pracy.

Moduł 10: Przyszłość i wyzwania w terapii konopnej:

 • Nowe badania i potencjalne zastosowania konopi w medycynie,
 • Rozwój prawny i dostępność terapii konopnych,
 • Aspekty prawne i etyczne leczenia konopiami.

Moduł 11. Konopie w dietetyce:

 • Produkty żywnościowe z konopi,
 • Jakie działanie ma żywność konopna?
 • Nasiona konopii w diecie,
 • Mąka konopna, białko konopne czy mleko konopne i inne podobne produkty,
 • Oleje konopne- ich właściwości, zastosowanie,
 • Dlaczego warto korzystać z żywności konopnej w swojej diecie?
 • Kto powinien sięgać po żywność konopną?
 • Bezpieczeństwo stosowania żywności konopnej.

Moduł 12: Konopie i wellness:

 • Konopie w codziennej pielęgnacji i wellness,
 • Konopie w diecie – superfoods,
 • Rola konopi w redukcji stresu i poprawie jakości życia,
 • Medytacje i głębokie relaksacje Joga Nidra.

Moduł 13: Botanika i uprawa konopi:

 • Anatomia rośliny konopi,
 • Warunki idealne do uprawy konopi,
 • Techniki uprawy indoor i outdoor,
 • Zbiór i przetwarzanie roślin.

Moduł 14: Metody ekstrakcji i produkty konopne:

 • Metody ekstrakcji: CO2, alkohol, oleje,
 • Przegląd produktów: oleje, maści, kapsułki, czopki,
 • Standardy jakości i kontrola produktów konopnych.

Kadra prowadząca kurs

Samia Al Hameri (Konopna doktorka)

Samia Al-Hameri
Kierownik kursu

mgr farm., ekspertka terapii konopnej, założycielka Santa Herba, autorka ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla lekarzy i farmaceutów. Liderka projektu wprowadzenia pierwszego produktu na bazie konopi medycznych do Polski.

Jolanta Różycka

Jolanta Różycka

mgr biologii molekularnej, zielarka, twórca pierwszych podyplomowych studiów poświęconych tylko konopiom "Uprawa przetwórstwo i zastosowanie konopi", edukatorka i wykładowczyni promująca medycynę naturalną.

Jacek C.

Jacek Cieżkowicz

lek., chirurg ogólny, specjalista chirurgii klatki piersiowej. Jest jednym z pierwszych lekarzy na Dolnym Śląsku zajmującym się tzw. „medycyną cannabisową”. Od ponad 3 lat konsultuje chorych widzących w marihuanie szanse na powrót do zdrowia.

Ada KUPCZAK

Ada Kupczak

dietetyk kliniczny, naturoterapeutka i specjalistką dietoterapii. Jest pierwszą specjalistką hormonalną stosującą terapię konopiami, CBD i CBG, w zaburzeniach hormonalnych.
Wykładowca na innych kursach w Akademii Amicorum - więcej.

Gościnnie:

 • Marek Bachański – lek. med. specjalista neurologii dziecięcej, pionier terapii konopnej w Polsce. Praktykę medyczną prowadzi na Oddziale Neurologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 • Jarosław Jacek Fedorowski – Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, prezes Polskiej Federacji Szpitali, prezes Rady Naukowej Pharmacann, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.
 • Walentyn Pankiewicz – dr nauk med., absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, ekspert receptury aptecznej i technologii leków indywidualizowanych.
 • Krzysztof Góra – mgr farm., absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Naukowej Santa Herba oraz International Society of Cannabis Pharmacist, ekspert Fundacji Republikańskiej. Autor publikacji naukowych w min.: Menadżer Zdrowia, Puls Medycyny, Magazyn Aptekarski, Rynek Zdrowia i Farmacja Polska. 

Co należy zrobić, aby uczestniczyć w kursie? To bardzo proste!

WYSTARCZY komputer stacjonarny lub laptop, możesz korzystać z naszej aplikacji na telefonie komórkowym: Dzięki tej możliwości masz dostęp do wszystkich materiałów, bez względu na miejsce, w którym jesteś!

Kurs jest w całości ONLINE na zamkniętej platformie e-learningowej Google Classroom. Informacje jak platforma działa znajdziecie Państwo na youtube pod hasłem „Classroom”. Kurs w całości odbywa się online. Materiał szkoleniowy jest w postaci prezentacji i w plikach audio/wideo. 

Czas nauki zależy wyłącznie od kursanta, który uczy się, zaliczając przedmioty przez okres 12 miesięcy (CZAS DOSTĘPU DO PLATFORMY).

Kurs rozpoczyna się po wniesieniu opłaty, czyli nie ma tutaj grupy szkoleniowej, każdy z kursantów uczy się indywidualnie w swoim tempie, bez presji czasu.

Jak rozpocząć kurs?

 1. Krok pierwszy: kliknij i użyj FORMULARZ ZGOSZENIOWY. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do udziału w kursie.
 2. Krok drugi: pozwól nam na kontakt z Tobą. Zadzwonimy i przedstawimy wszystkie szczegółowe informacje.
 3. Krok trzeci: po wniesieniu opłaty kursant(ka) uzyskuje informacje dotyczące dostępu do platformy szkoleniowej.
 4. Krok czwarty: szkolenie właściwe i zaliczenie kursu.
 5. Przekazanie danych potrzebnych do wystawienia Zaświadczenia oraz Certyfikatu. 

CENA: 2999 zł

Termin: możesz dołączyć do kursu w dowolnym momencie. 

Forma: kurs online (zdalnie)

Zaliczenie kursu w formie pracy pisemnej.

Jeśli masz pytania związane z kursem zapraszamy do kontaktu z nami:

lub skorzystaj z opcji FORMULARZ

Wstępna rezerwacja nie zobowiązuje do udziału w kursie.

PO UKOŃCZENIU KURSU WYSTAWIAMY DOKUMENTY: ZAŚWIADCZENIE I CERTYFIKAT RP

 

W Akademii Amicorum przygotowaliśmy szeroki wybór kursów online, dzięki którym zdobędziesz cenną i praktyczną wiedzę z zakresu leczenia i wspierania organizmu przy wykorzystaniu naturalnych metod. Oferujemy m.in. kurs naturopaty, kurs zielarski i wiele innych.

 

Cena:
2999

 

Terminy


 • Od 2024-05-08 do 2026-05-08

Akademia Amicorum iCagenda

Formularz zgłoszeniowy na kurs

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Specjalizacje to kursy specjalistyczne, które dodatkowo po pozytywnym ukończeniu, mają kod zawodu. Stanowią one doskonałą inwestycję w rozwój kariery zawodowej. Nie jest wymagane ukończenie innego kursu, aby brać udział w jednym z nich. Więcej na ten temat.

Oferujemy rabat dla powracających kursantek i kursantów, wystarczy, że ukończyłaś(eś) dowolny kurs w Amicorum.

Z reguły jest możliwość rozłożenia ceny kursu na raty, wspomnij o tym w polu Uwagi.